Inscripció 1 setmana

Nom (obligatori)

1r Cognom (obligatori)

2n Cognom (obligatori)

DNI

Telèfon de contacte (obligatori)

El teu email | Correu 'yahoo' no vàlid (obligatori)

Data de naixement dd/mm/aaaa (obligatori)

ROBA | Accepto anar a encarregar (abans de l'1 de juny) i a recollir la roba a Base Font Esports d'Olot per disposar-la abans d'iniciar el Campus (1 de juliol).

Club on juga (obligatori)

Posició (obligatori)

Assegurança Mèdica (obligatori)
Seguretat SocialAssegurança EsportivaAltres
Número targeta Sanitària

Adjuntar llibre de vacunes (màxim 10 MB) (obligatori)

Al·lèrgies

Sap nedar? (obligatori)
SiNo

En cas d'urgència, cal avisar al telèfon a l'atenció de

Has escollit venir 1 setmana. Quina setmana vindràs? (obligatori)
Primera setmanaSegona setmanaTercera setmana

 

ATENCIÓ! Perquè la inscripció sigui vàlida, heu de fer un pagament de 130€ al número de compte ES53 2100 4816 78 2200048487. El dia de la reunió prèvia a l'inici del Campus (21 de juny a les 20:00h a Bosc de Tosca) caldrà realitzar el pagament de 100€. Recorda que els germans tenen un 5% de descompte.

Adjuntar comprovant pagament (Màxim 10 MB)

 

Les dades del present imprès, seran tractades de forma confidencial en un fitxer titularitat de la Organització, sent la seva finalitat la formalització de la inscripció al Campus, tutela dels nen/es i l’enviament d’informació relacionada amb les seves activitats.

Autoritzo com a pare/mare/representant/tutor/a al Campus De Futbol Vall d’en Bas per poder tractar o cedir les dades o imatges de la participant d’acord amb les finalitats indicades, com també accepto la normativa que consta al full d’inscripció, manifesto que el o la participant és APTA per la pràctica de l’esport, i autoritzo a l’inscrit/a a participar en les activitats i en cas de precisar assistència mèdica, pugui ser traslladada a un centre mèdic per part del Campus.

Observacions